24 SAAT XİDMƏT
Tel: (012) 541 58 45
(012) 541 58 46ULTRASƏS MÜAYİNƏSİ

KLİNİKAMIZDA QARIN BOŞLUĞU ORQANLARININ, KİÇİK ÇANAQ ORQANLARI, SÜD VƏZİLƏRİNİN BOYUNUN ULTRASƏS MÜAYİNƏSİ İLƏ YANAŞI HƏMÇİNİN ABDOMİNAL AORTANIN DOPPLER MÜAYİNƏSİ DƏ APARILIR.ABDOMİNAL AORTANIN MÜAYİNƏSİ ZAMANI, AORTANIN ANEVRİZMALARINI ,ATEROSKLEROTİK DƏYİŞİKLİKLƏRİ GÖRMƏK MÜMKÜNDÜR.HƏMÇİNİN BU MÜAYİNƏ VASİTƏSİ İLƏ BÖYRƏK DAMARLARININ VƏZİYYƏTİNİ GÖRMƏK VƏ DARALMANI VAXTINDA AŞKAR ETMƏK OLAR.
BÜTÜN BUNLARLA YANAŞI YUXARI VƏ AŞAĞI ƏTRAF DAMARLARINI MÜAYİNƏ ETMƏK TROMBOZU VƏ DAMAR QAPAQLARININ PATALOGİYASINI REYNO XƏSTƏLİYİNİ VƏ LİMFOSİTOZU VAXTINDA AŞKAR ETMƏK MÜMKÜNDÜR.

AŞAGİDAKI ULTRASƏS MÜAYİNƏLƏRİ KLİNİKAMIZDA PEŞƏKAR VƏ TƏCRÜBƏLİ HƏKİMLƏRİMİZ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.
 1. Ginekoloji USM
 2. Uroloji USM
 3. Qarın boşluğunun üst hissəsi USM (üst abdomen)
 4. Abdominal USM
 5. Ginekoloji-uroloji USM
 6. Hamiləlik USM
 7. Boyun USM
 8. Qalxanabənzər vəzinin USM
 9. Kranial USM
 10. Skrotal USM
 11. Süd vəzinin USM (hər iki tərəf)
 12. Endovaginal USM
 13. Səthi USM
 14. Transrektal USM
 15. Hepatobilyar USM (qaraciyər)
 16. Renal USM (böyrəklər)


XİDMƏTLƏRİMİZ
Facebook
XİDMƏTLƏRİMİZ
Facebook
BİZİMLƏ ƏLAQƏ
AZ 1078, Yusif Vəzir Çəmənzəminli küç, 18
BAKI AZƏRBAYCAN
YENİLİKLƏRİMİZ
TƏR TESTİ
STOMATOLOGİYA
SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏR