24 SAAT XİDMƏT
Tel: (994 12) 497 37 84
497 03 64EXO-KARDİOQRAFİYA

EXO-KARDİOQRAFİYA METODU İLƏ RƏNGLİ DOPPLEROQRAFİYA REJİMİNDƏ ÜRƏK BOŞLUQLARINDA VƏ İRİ DAMARLARDA QAN DÖVRANINI İZLƏMƏK MÜMKÜNDÜR.BU METOD VASİTƏSİ İLƏ ÜRƏK FƏALİYYƏTİNİN PARAMETRLƏRİNİ DƏQİQ HESABLAMAQ MÜMKÜNDÜR.

XİDMƏTLƏRİMİZ
Facebook